Stav pražského VO se za uplynulý rok zlepšil

Stav pražského veřejného osvětlení se za uplynulý rok zlepšil. Technologie hlavního města Prahy, a.s. má za sebou první úspěšný rok svojí činnosti.

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. (THMP) zahájila  provoz a údržbu veřejného osvětlení v naší metropoli k 1. 6. 2018. První rok činnosti lze hodnotit úspěšně, o čemž svědčí zejména snížení poruchovosti veřejného osvětlení, které čítá více jak  135 tisíc světelných míst. THMP přistoupila po několikaleté pauze  k preventivní výměně světelných zdrojů, z nichž byla velká část za svojí životností.  Během uplynulého roku společnost  vyřešila tisíce poruch a na konci roku  došlo i k očekávanému zvratu  v poruchovosti. Po několika letech Praha tak získala stabilního  partnera pro zajištění veřejného osvětlení, který je navíc připraven čelit i dalším novým výzvám z hlediska přebírání dalších technologií vlastněných hlavním městem.

 

Společnost THMP vznikla na přelomu roku 2018 transformací společnosti TCP Vinohrady, a.s., s prvořadým úkolem zabezpečit plnohodnotné provádění správy, provozu a údržby nejen pražského veřejného osvětlení, ale i plynového osvětlení, věžních a veřejných hodin, přípojek městského mobiliáře, přisvětlení přechodů a osvětlení budov.

 

O veřejné osvětlení na území hlavního města se stará cca 100 zaměstnanců, z nichž tvoří téměř polovinu elektromontéři, kteří pracují ve třísměnném provozu a ve dvou výjezdových střediscích.  Společnost provozuje nepřetržitou dispečerskou službu na telefonním čísle 800 40 40 60, která slouží pro hlášení poruch a závad na zařízení VO. V rámci osvěty veřejnosti byla realizována informativní kampaň týkající se využití identifikačních štítků na stožárech VO, jež slouží nejen k nahlašování poruch a umožňují jednodušší identifikaci místa poruchy, ale v případě potřeby mohou sloužit i pro identifikaci místa pro potřeby pražského záchranného systému.

 

V uplynulých měsících byl také zřízen portál pro elektronickou komunikaci pro účely posouzení a vydání stanoviska k projektové dokumentaci. Společnost posuzovala a připomínkovala do prvního května tohoto roku něco přes 4 800  projektových dokumentací včetně vydání stanoviska. V průběhu několika měsíců se podařilo prakticky veškerou komunikaci s třetími stranami přesunout do elektronické formy.

 

,, Od zahájení své činnosti jsme k prvnímu květnu vykonali revize na téměř 22 tisících světelných místech VO a více než 250 zapínacích místech. Založili jsme téměř 19 tisíc záznamů   o poruchách a již v závěru roku 2018 došlo i k očekávanému zlomu křivek poruchovosti. Zvýšená kontrola a transparentní fungování přispěly k tomu, že dochází ke zlepšení stavu pražského veřejného osvětlení, což potvrdil i reprezentativní průzkum mínění obyvatel metropole.“ dodává Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.

 

Za rok 2018 hospodařila THMP v mírném zisku, byť byla původně za první rok činnosti předpokládána ztráta. Výrazně lepšího výsledku bylo dosaženo zejména z důvodu rychlého ukončení subdodavatelských smluv při správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a zahájení provádění většiny činností prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 

 

Společnosti z koncernu ELTODO v průběhu roku 2017 a 2018 iniciovaly v souvislosti se změnou správce veřejného osvětlení několik soudních a správních řízení, v rámci kterých však THMP, mimo jedné výjimky, nefigurovala jako přímý účastník. Aktuálně byla tato řízení rozhodnuta ve prospěch hlavního města Prahy, a tedy i THMP.  

 

V případě hlavní činnosti společnosti, tj. správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, se předpokládá, že bude postupně rozšířena i o některé další související služby. Z nových aktivit je připravováno převzetí provozu městského kamerového systému. V delším horizontu je zvažováno převzetí i jiných významných technologií hlavního města Prahy nebo poskytování různých technických služeb v rámci konceptu tzv. „smart city“.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio
Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies
Více Souhlasím