Opravné prostředky při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky při vyřizování žádosti o informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí na adresu Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.
  • O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „stížnost“) se podává na adresu Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. O stížnosti rozhoduje představenstvo společnosti.
Joomla SEF URLs by Artio