Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad za informace

poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Níže je zveřejněn sazebník úhrad za poskytování informací sestavený v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

I. Materiálové náklady:

1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji (např. typ OCÉ 3045)

Název A4 A3
jednostranné kopie 4 Kč 5 Kč
oboustranné kopie 5 Kč 6 Kč
elektronická kopie (scan) 1 Kč 1 Kč

2. Výtisk z tiskárny počítače

  • jedna stránka - 4 Kč

3. Technický nosič dat

  • CD, DVD – 100,- Kč
  • Flashdisk – 300,- Kč

 

II. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

  • za každou celou 1 hodinu vyhledávání - 250,- Kč

 

III. Náklady na odeslání informace žadateli:

  • podle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb

 

IV. Určující podmínky:

  1. Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje. 
  2. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle bodu 1) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.
  3. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku. 
  4. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady nákladů podle tohoto sazebníku. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Joomla SEF URLs by Artio